Partner in Eigenheid

Werken vanuit de bedoeling 


Ik breng in beeld waar mensen en organisaties goed in zijn. Zodat iedereen zij eigen rol kan pakken, op een plek die passend is. Zo maak je optimaal gebruik van ieders eigenheid.

Mijn werkwijze is anders doordat ik bedrijfskundig kijk. Daar bedoel ik mee dat ik naar het geheel van een organisatie kijk en analyseer hoe de verschillende onderdelen dat geheel kunnen versterken. Op die manier kan een gemeente doen waarvoor ze bedoeld is, namelijk haar inwoners en ondernemers (be)dienen.

 

Strategisch fundament

Veranderkracht van binnenuit 

Ik geloof in de veranderkracht van binnenuit. Elk mens en elke organisatie hebben sterke punten. Die vormen de basis voor verandering. Leven en werken vanuit die basis vormt de sleutel naar succes. Mensen maken een organisatie maken en daarmee geldt dit voor (gemeentelijke) organisaties evenzo.  

Bedrijfskundig perspectief
Vinger op de zere plek

In organisaties leg ik de vinger op de zere plek. Ik benader de organisatie vanuit bedrijfskundig perspectief en spreek daarbij gemeentelijke taal. In organisaties is vaak al veel gedaan aan organisatieontwikkeling en cultuurtrajecten. Innerstrengths biedt andere inzichten en een vernieuwende werkwijze.  Door eerst met mensen in de organisatie te praten en te luisteren om vervolgens een diagnose te stellen (de bedrijfskundige ‘thermometer’). De vervolgaanpak sluit altijd aan bij de sterkten die al in de organisatie aanwezig zijn, zodat mensen in de organisatie zelf aan de slag kunnen.

Geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden?

meer informatie