06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Recent sprak ik een nieuw bestuurslid van FC Zutphen en even daarna zag ik een foto van het nieuwe bestuur op social media. Het bestuur is tien man sterk. Wij zijn met zijn vijven en vinden dat we compleet zijn.

Laten we vooropstellen dat FC Zutphen meer leden heeft dan AZC. Dat zou het verschil kunnen verklaren in grootte van het bestuur. Maar 2x zo groot is de club nu ook weer niet. Dus het verklaart niet alles. Wij kiezen ook bewust voor een andere sturingsfilosofie.

Wij willen sturen op hoofdlijnen en op de strategie van de club. Al onze commissies hebben een duidelijke opdracht en een eindverantwoordelijke (voorzitters en coördinatoren) die hun eigen commissie aansturen. Om er maar eens wat managementjargon in te gooien: verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie beleggen.

Nu gaat dat natuurlijk niet zomaar. Er is aardig wat water door de IJssel gegaan voordat deze manier van sturen ging werken.

Jarenlang waren we druk met brandjes blussen, verbindingsofficier (tussen commissies) spelen en draaiden we nog aardig mee in de operationele zaken. We zaten dan letterlijk bij commissievergaderingen of deden werk dat niet bij ons hoorde.

Door te kiezen voor en werken aan een vertaling van ons beleidsplan op het niveau van elke commissie, had iedereen zijn opdracht helder. En dat niet alleen. De scheidslijn tussen de ene commissie en de andere werd ook duidelijk. Dat alles bevordert niet alleen een goede samenwerking tussen bestuur en commissies, maar ook tussen commissies onderling.

Keur ik de sturingsfilosofie van FC Zutphen af? Geenszins. Ik kan niet in hun keuken noch hun historie kijken. Ook ken ik de kwaliteiten van de bestuurders niet en weet ik ook niet waar hun kwaliteiten exact liggen. Dus het zou wel heel gemakkelijk scoren zijn om nu te zeggen dat onze manier zaligmakend is.

Ik vind het vooral belangrijk dat je kiest voor iets dat past bij de club en past bij de bestuurders die aan het stuur staan. Dat is vele malen belangrijker dan een kunstje uit een boekje kopiëren omdat het ’t beste getest zou zijn.

Laat ik wel vooropstellen dat ik persoonlijk het beste gedij bij de sturingsfilosofie van AZC, maar dat zal niemand verbazen.

× Stel hier je vraag