06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Voor mij hangt alles met alles samen. Dat klinkt vaag en hoogdravend, ik weet het. Ik beperk het daarom in deze column tot de wisselwerking tussen mijn bedrijf Innerstrengths en de voetbalclub AZC.

Mijn klanten help ik door vanuit drie verschillende invalshoeken te kijken naar het gedoe dat zij in hun bedrijf of organisatie ervaren. Die drie invalshoeken zijn: bedrijfskundig, systemisch en de juiste persoon op de juiste plek.

Bij AZC doe ik precies hetzelfde, alleen benoem ik dat zelden zo.

Soms duid ik in het bestuur nog wel eens iets vanuit mijn achtergrond. Dan pas ik bijvoorbeeld een aantal bedrijfskundige modellen toe op situaties die ik zie gebeuren. Zo’n bedrijfskundige blik helpt om even boven de dagelijkse praktijk te gaan hangen. Het geeft andere invalshoeken en nieuwe perspectieven.

Op andere momenten gebruik ik mijn medebestuursleden als proefkonijn voor een nieuwe methodiek die ik heb uitgedacht. Zo heb ik destijds de teamanalyse van onze talenten als eerste met hen besproken om te kijken welke meerwaarde daarin zit voor een team.

Zo profiteert de voetbalclub van mijn kennis en ervaring en de verdere ontwikkeling van mijn bedrijf. Andersom profiteren mijn klanten net zo goed van mijn ervaring als bestuurder.

Bijvoorbeeld omdat ik weet hoe het is om een organisatie aan te sturen. Door die ervaring kan ik mijn klanten nog beter begeleiden. En ik gebruik ontzettend veel voorbeelden uit de voetbalpraktijk om te duiden wat er speelt in hun situatie.

Dan vertel ik hoe we onze talenten gericht inzetten voor het type activiteit dat wordt gevraagd. Daar kiezen we in ons bestuur bewust voor waarbij we altijd benoemen waar iemand het beste tot zijn recht komt. Iemand aanspreken lukt de een nu eenmaal beter dan de ander.

Er is nog iets anders wat de wisselwerking heeft opgeleverd. Mijn medebestuurslid @NardovandenBroek en ik werken inmiddels samen in en aan Innerstrengths. Zo komt er dus rechtstreeks een concrete samenwerking voort uit het bestuurswerk dat ik doe voor AZC.

Sommigen zouden dit werk-met-werk-maken noemen. Ik formuleer het liever zo dat AZC en mijn bedrijf onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

× Stel hier je vraag