06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Vaak krijg de vraag: hoeveel tijd steek jij wel niet in de voetbalclub? Het antwoord is niet zo gemakkelijk als de vraag stellen.

Meestal draai ik om het antwoord heen en beantwoord ik de vraag in alle vaagheid. ‘Een paar jaar geleden kostte het meer tijd, want de organisatie draait nu veel beter’. ‘Ik houd het niet bij en het is ook per week verschillend’. Beide antwoorden kloppen, maar het is niet een concreet aantal uren.

Als er sprake is van een ‘normale’ situatie, dan ziet het er als volgt uit. Ik vergader eens per maand met het bestuur, eens per kwartaal met de commissievoorzitters en coördinatoren, draai gemiddeld eens per maand een zondagmiddag bestuursdienst en ook spreek ik ‘mijn eigen’ commissievoorzitters af en toe.

Maar dit is niet het hele verhaal. Eigenlijk begint het dan pas.

Vergaderingen bereid ik voor door stukken te verzamelen en na te denken over beslispunten. Als secretaris ontvang ik veel mails die doorgezet moeten worden naar anderen binnen de club. Ook lopen alle tucht gerelateerde zaken via de secretaris. Daar kun je heeeeel druk mee zijn.

Daar komt bij dat je besluiten als bestuur nooit op één moment neemt. De groepsapp gebruiken we tussendoor voor besluiten en informatie aan elkaar. Soms is telefonisch contact nodig en handig, dus dan hang ik aan de lijn met de voorzitter, penningmeester of anderen. In het geval van gedoe, calamiteiten of incidenten loopt de frequentie daarvan begrijpelijkerwijs op.

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het opnoemen wat er allemaal komt kijken bij het vrijwilligerswerk voor de voetbal. Het exacte aantal uren weet ik nog altijd niet. Het is vrijwilligerswerk, dus tijdschrijven doe ik niet. Laten we zeggen dat het er minimaal 8 uur per week zijn én vaker nog meer.

Ik kan nu iets schrijven over dat het me plezier, saamhorigheid en ontwikkeling oplevert. En dat het daarom zo leuk is om te doen. Dat doet het ook, maar dat is niet het punt dat ik wil maken.

Wat ik wél belangrijk vind in deze, is dat er naast mij nog duizenden andere vrijwilligers zijn in heel Nederland die hetzelfde kunnen zeggen. Die dezelfde activiteiten op kunnen schrijven en dezelfde tijdsinvestering. En daarmee dus ook vergelijkbare aantallen uren vrijwilligerswerk doen als ik.

Dat is bijzonder en daar zijn we uniek mee in Europa!

We hebben niet alleen een unieke clubcultuur in Nederland, maar ook een bijzondere samenwerkingsvorm die stoelt op vrijwilligheid.

Laten we die koesteren met zijn allen, want daar maken we het verschil mee in Nederland!

× Stel hier je vraag