06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Wat is de waarde van een kernwaarde? Heb je er eigenlijk wel wat aan?

Een kernwaarde doet er pas toe als je ‘m gebruikt. Een kernwaarde blijft loos als je ‘m opschrijft en het er vervolgens nooit meer over hebt. Het krijgt pas invulling en kleur als je er met elkaar over praat.

Mijn club heeft drie kernwaarden. Die hebben we ‘opgehaald’ onder onze leden tijdens een avond ter voorbereiding op ons beleidsplan. Onze kernwaarden zijn: saamhorigheid, gezelligheid en respect. Tijdens die avond kwamen ze ook in deze volgorde uit de Mentimeter-peiling tevoorschijn.

We gebruiken deze kernwaarden als bestuur regelmatig tijdens gesprekken en bij besluitvorming. Niks ingewikkelds hoor en zeker niet hoogdravend. Maar we vragen ons dan af of het besluit of de activiteit één van die drie kernwaarden raakt. Dat kan in positieve zin of in negatief opzicht het geval zijn.

Met de uitkomst van die vraag kun je vervolgens met een betere uitleg komen van waarom we dingen wel of niet doen bijvoorbeeld.

Tijdens de Coronatijd hebben we ons afgevraagd of de kernwaarden nog wel klopten. Of de volgorde ook nog klopte? We vonden het moeilijk de saamhorigheid nog te zien. Maar ja, van enige gezelligheid was in die periode geen sprake, dus misschien was het ook niet zo gek dat ze allebei op de achtergrond raakten.

Nu we weer een jaar lang volop draaien als vanouds, zien we onze kernwaarden ook weer terug. De gezelligheid bij feestjes en de saamhorigheid in tijden van verdriet.

En de volgorde? Ik weet het niet. Eerlijk gezegd vraag ik me af of dat er echt toe doet. Het is belangrijker dat die drie kloppen en dat je ze levend houdt. Want dan kun je op een voorstel van de kantinecommissie voor het organiseren van Super Sunday meteen ‘ja’ zeggen.

En, mensen, mensen, wat was dat een spetterend feest!

Gezelligheid en saamhorigheid alom!

× Stel hier je vraag