06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl
De kracht van de eenvoud én de herhaling. Bij mijn club hebben we een beleidsplan. Mooi ding met prachtige volzinnen en mooie ambities. Ik denk dat we daarin niet uniek zijn. Bij ons ligt ‘ie alleen niet in de bureaula.
 
Het was een mooi proces, de totstandkoming van het Beleidsplan, met kleedkamersessies en een Mentimeterpeiling. Het plan zelf is herkenbaar voor de leden én ambitieus. Helemaal mooi! Helaas werden we vervolgens met Covid en een aantal lockdowns geconfronteerd, waardoor de ambities in het gedrang kwamen. Wat bleef is onze missie en kernwaarden én die herhalen we als een mantra.
 
‘We zijn een maatschappelijk betrokken voetbalclub waar saamhorigheid, gezelligheid en respect voorop staan. Wij zijn meer dan voetbal alleen.’
 
Wat brengt ons dat? Bij elk bestuursbesluit van enige omvang pakken we deze zin erbij. Past het? Draagt het hieraan bij? Alle maatregelen die we tijdens de Covid-periode hadden te nemen, na weer een persconferentie, hebben we langs deze meetlat gelegd. We hebben per slot van rekening ook nog een eigen verantwoordelijkheid als bestuur en club.
 
Wat het ons verder brengt is dat we er ook actief op sturen. Dat betekent dat we van onze volwassen leden betrokkenheid verwachten bij de jeugd en de club. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan het organiseren van jeugdactiviteiten of het doen van vrijwilligerswerk. Ook, of misschien wel juist, onze eerste elftalspelers. Goed voorbeeld doet goed volgen!
 
En daar krijgen ze wat voor terug, namelijk veel gezelligheid en saamhorigheid. Want daar zorgen we natuurlijk ook voor met zulke kernwaarden! Dus blijven onze missie en kernwaarden overeind en trekken we ze telkens weer uit die la.
 
× Stel hier je vraag