06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl
Het raakt me, merk ik. Onze voorzitter heeft net een nieuwe speler van verdienste benoemd en de versierselen opgespeld. Dit keer niet op de revers van een pak, maar op een (gala)jurk. De eerste vrouwelijke speler van verdienste in onze bijna 105-jarige clubgeschiedenis.
 
Ze verdient het; er is niemand in het bestuur die daaraan twijfelt!
 
We hebben de criteria om voor die titel in aanmerking te komen, vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. Zo hebben we een toetsingskader voor al onze eretitels. Om helemaal zorgvuldig te zijn, leggen we het ook altijd nog voor aan onze ereleden. Je wilt per slot van rekening niet dat een benoeming tot gedoe achteraf leidt, dus zorgvuldigheid voor alles. Zo doen we dat met al onze benoemingen.
 
Toch voelt deze benoeming anders.
 
We zijn van oudsher een mannenvoetbalclub. Dat is heel lang de enige voetbaltak geweest die Zvv AZC had. Pas veel later kwam daar vrouwenvoetbal en G-voetbal bij. Beide afdelingen maken deel uit van onze club en horen erbij. Toch verloochent afkomst zich niet. Of anders gezegd, het doet ertoe waar je vandaan komt en het is belangrijk om die oorsprong niet uit het oog te verliezen.
 
Dus houd ik mijn adem even in en kijk ik om me heen. Ik vind het toch spannend om te zien hoe groot het draagvlak is. Als ik zie hoe de reacties zijn, dan merk ik mijn ontroering. En die ontroering is er vooral omdat ik me realiseer hoe belangrijk deze mijlpaal is voor onze club én de erkenning van het vrouwenvoetbal.
 
Proficiat @Lieke Goedheer
Je hebt clubgeschiedenis geschreven!
× Stel hier je vraag