06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Je bent directeur of bestuurder en hebt te maken met leidinggevenden en/of medewerkers die zeggen dat ze zich onveilig voelen. Je bent met ze in gesprek gegaan en hebt besluiten genomen, tot nu toe zonder het gewenste resultaat.

Hoe komt het dat je inspanningen niet werken? Dat komt omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn: grote kans dat je de verkeerde hebt aangepakt. Het is de kunst om de juiste oorzaak te vinden en die aan te pakken.

Een eerste mogelijke oorzaak is dat iemand geen heldere plek in de ordening heeft. Het is belangrijk om een duidelijk organogram te hebben dat op papier overeenkomt met de praktijk. Hebben personen geen heldere plek in de ordening dan kloppen de formele en informele machtsstructuur niet. Onveiligheid is dan een thema. Dat merk je doordat ze letterlijk zeggen dat het onveilig is of ze durven zich niet uit te spreken.

Als iedereen een heldere plek heeft in de ordening, dan weten medewerkers wat de eigen taken, plek en bevoegdheden zijn. Dit bevordert de samenwerking, vermindert onrust en levert een soepel werkende organisatie op.

Een andere oorzaak van zich onveilig voelen, is wanneer er geen oog is voor de historie van een organisatie. Dat betekent dat je erkent waar de organisatie op dit moment is dankzij alles wat hiervoor gebeurd is. Dat geldt voor de leuke en minder leuke kanten.

Is dit de oorzaak, dan wordt er aandacht gevraagd voor het verleden. Dat kan bewust of onbewust door te gaan klagen. Je hoort dan dat het vroeger veel beter was. Dit duidt erop dat er onveiligheid is.

Het is belangrijk dat er oog is voor alle gebeurtenissen die zich in de historie van je organisatie hebben voorgedaan. Erkenning is vaak al voldoende om meer rust te krijgen.

Een derde oorzaak van zich onveilig voelen, is als er geen goede wisselwerking is tussen wat de directie als belangrijk aanmerkt en hoe dat uitwerkt in de praktijk. Dat betekent dat er geen goede wisselwerking is tussen bottom-up en top-down.

Is dit de oorzaak, dan kan dat leiden tot een onveilig gevoel omdat medewerkers niet helder hebben wanneer de directie tevreden is. Het is nodig dat de directie een heldere boodschap heeft en deze uitdraagt, zodat medewerkers weten wat de kaders zijn en wat er van hen verwacht wordt. Omgekeerd is bottom-up een terugkoppeling nodig over wat er speelt bij klanten en in de omgeving. Er kan zo nodig bijgesteld worden. Is er een goede wisselwerking, dan levert dat een goed werkende en prettige organisatie op.

Leidinggevenden en medewerkers die zich onveilig voelen; dat kan dus komen door minimaal drie verschillende oorzaken. De juiste oorzaak vinden is essentieel. Heb je de verkeerde oorzaak aangepakt, dan blijft het gevoel van onveiligheid bestaan.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Wil je weten welke dat zijn en wat mogelijke oplossingen zijn? Ik schreef een e-book over 10 mogelijke oorzaken van gedoe in je organisatie en hoe je ze aan kunt pakken. Je downloadt het gratis op mijn website https://www.innerstrengths.nl/gratis/

× Stel hier je vraag