06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Je bent directeur of bestuurder en je hebt te maken met een negatieve sfeer, onrust en gemopper in je organisatie. Dit is inmiddels langlopend. Je hebt er al veel acties op uit gedaan. Mogelijk heb je al externe hulp ingeschakeld, maar tot nu toe zonder resultaat.

Hoe komt het dat je inspanningen niets opleveren? Dat komt omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Grote kans dat je de verkeerde hebt aangepakt. Het is de kunst om de juiste oorzaak te vinden en die aan te pakken.

Een eerste mogelijke oorzaak van een negatieve sfeer, onrust en gemopper is dat er geen heldere visie en koers is. Het is belangrijk om helder te hebben waar je voor staat, voor wie je werkt en wat je onderscheidend vermogen is. Heb je geen heldere visie of koers dan ben je als een zeilschip zonder zeil: je dobbert maar wat rond. Leidinggevenden en medewerkers spiegelen dit door te mopperen en vragen zich af of ze nog wel de juiste dingen doen.

Is dit de oorzaak dan is het nodig dat iedereen weet wat de stip op de horizon is. Helderheid daarover zorgt voor rust en vermindert negativisme en gemopper.

Een andere oorzaak die ook kan leiden tot onrust en gemopper, is wanneer er geen oog is voor de historie van je organisatie. Dat betekent dat je erkent dat de organisatie op dit moment is waar ze is dankzij alles wat er hiervoor gebeurd is. Dat gaat over zowel de leuke als de minder leuke dingen.

Is dit de oorzaak, dan zullen leidinggevenden en medewerkers hier aandacht voor vragen. Dat kan bewust, maar ook onbewust gebeuren en gaat altijd gepaard met onrust en gemopper.

Het is belangrijk dat er oog is voor alle gebeurtenissen die zich in de historie van je organisatie hebben voorgedaan. Erkenning is vaak al voldoende om meer rust te krijgen. Dit komt de sfeer in je organisatie ten goede.

Een derde oorzaak is als er geen sprake is van de juiste persoon op de juiste plek. Dat betekent dat de natuurlijke talenten en kwaliteiten van je leidinggevenden en/of medewerkers op de verkeerde plek ingezet worden.

Is dit de oorzaak, dan leidt dat regelmatig tot een negatieve sfeer en gemopper. Het is nodig inzicht te krijgen in de talenten en kwaliteiten van personen. Zo krijg je zicht op het waarom van een mismatch en kun je vervolgens in gesprek gaan over de uitkomst. Als iedereen op de juiste plek zit, dan vergroot dat het werkplezier en het draagt bij aan een positieve sfeer.

Een negatieve sfeer, onrust en gemopper in je organisatie kan dus te maken hebben met minimaal drie verschillende oorzaken. De juiste oorzaak vinden is essentieel. Blijft het probleem bestaan? Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde oorzaak aangepakt.

Er kunnen overigens, naast deze drie, ook nog andere oorzaken zijn. Wil je weten welke oorzaken dat zijn en wat mogelijke oplossingen daarbij zijn? Ik schreef een e-book over 10 mogelijke oorzaken over gedoe in je organisatie en hoe je ze aan kunt pakken. Je kunt het gratis downloaden op mijn website https://www.innerstrengths.nl/gratis/

× Stel hier je vraag