06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Je bent directeur of bestuurder en je hebt te maken met leidinggevenden en/of medewerkers die (als je eerlijk bent) ‘maar wat doen’ en mogelijk zelfs een patroon laten zien van veel fouten maken. Je hebt ze uiteraard daar op aangesproken. Mogelijk heb je ook al externe hulp ingeschakeld, maar tot nu toe zonder resultaat.

Hoe komt het toch dat je inspanningen niet werken? Dat komt omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn: grote kans dat je de verkeerde hebt aangepakt. Het is de kunst om de juiste oorzaak te vinden en die aan te pakken.

Een eerste mogelijke oorzaak van leidinggevenden of medewerkers ‘die maar wat doen’, is dat er geen heldere koers en ambities zijn geformuleerd voor de lange en middellange termijn. Het is belangrijk om helder te hebben waar je voor staat, voor wie je werkt en wat je doelstellingen en mijlpalen (koers) zijn. Heb je geen heldere koers dan ben je als een zeilschip zonder zeil: je dobbert maar wat rond. Leidinggevenden en medewerkers zijn dan doelloos en doen maar wat.

Als je wel een heldere koers en ambities hebt geformuleerd voor de lange en korte termijn, dan weten leidinggevenden en medewerkers wat ze te doen hebben en werken gemotiveerd.

Een andere oorzaak van leidinggevenden en medewerkers die ‘maar wat doen’ en fouten maken, is dat er geen balans is tussen geven en nemen. Dit betekent dat iemand arbeid inzet en dat hij/zij er waardering en beloning voor terugkrijgt. Dit moet in balans zijn. Als dit niet zo is, dan leidt dat tot een grotere foutenmarge en zie je dat degene ‘maar wat doet’. De leidinggevende of medewerker doet dit vaak onbewust als een signaal dat hij/zij te veel werk verzet of er is juist sprake van te weinig werk in relatie tot de beloning. De balans is scheef.

Als je wel een goede balans hebt in geven en nemen, dan krijg je loon naar werken. Dat levert gemotiveerde en hardwerkende medewerkers op die weten wat ze doen.

Een derde oorzaak van medewerkers ‘die maar wat doen’, is als er geen sprake is van de juiste persoon op de juiste plek. Dat betekent dat de natuurlijke talenten en kwaliteiten van je medewerkers op de verkeerde plek ingezet worden.

Is dit de oorzaak, dan leidt dat regelmatig tot ‘maar wat doen’ of zelfs fouten maken. Het is nodig inzicht te krijgen in de talenten en kwaliteiten. Zo krijg je zicht op het waarom van een mismatch en kun je vervolgens in gesprek gaan over de uitkomst. Als iedereen op de juiste plek zit, dan is men gemotiveerd voor het werk en zie je uitstekende werkprestaties.

Leidinggevenden en medewerkers die ‘maar wat doen’ en veel fouten maken, kan dus komen door minimaal drie verschillende oorzaken. De juiste oorzaak vinden is essentieel.

Er kunnen naast deze drie, ook nog andere oorzaken zijn. Wil je weten welke oorzaken dat zijn en wat mogelijke oplossingen zijn? Ik schreef een e-book over 10 mogelijke oorzaken van gedoe in je organisatie en hoe je ze aan kunt pakken. Je kunt het gratis downloaden op mijn website op deze plek.

× Stel hier je vraag