06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Heb je te maken met iemand die niet levert wat je verwacht? Een MT-lid of medewerker die onvoldoende uit de verf komt?

De prijs die je zelf betaalt als je op de verkeerde plek zit in een organisatie, is hoog. Maar de prijs die de organisatie betaalt als iemand op de verkeerde plek zit is minstens zo hoog.

Iemand die niet goed functioneert, neemt namelijk regelmatig de verkeerde beslissingen of helemaal geen beslissingen. Ook zie je vaak dat afspraken niet na worden gekomen, met alle negatieve gevolgen van dien.

Meestal heb je het wel in de gaten hebben wanneer iemand op de verkeerde plek zit, ook al zeg je dat niet direct hardop. Je probeert iemand eerst aan te spreken, te coachen op hoe het anders en beter kan.

Levert dat niet het gewenste effect op, dan schakel je waarschijnlijk een coach in of je stuurt iemand naar een training of opleiding. Als dat het patroon is, dan heb je te maken met iemand die domweg op de verkeerde plek zit. En daar wordt echt niemand blij van.

Ik ken het zelf. Ooit belandde ik op een leidinggevende plek die zo op het oog perfect bij mij paste. Niets was minder waar.

Ik zag mezelf precies dat patroon doorlopen wat ik hierboven beschrijf: besluiten uitstellen, medewerkers geen duidelijkheid geven, afspraken niet nakomen. Gelukkig herkende ik het patroon en kon ik met behulp van mijn toenmalige leidinggevende en een reorganisatie de juiste keuzes maken: weg van die plek.

Soms heb je te maken met iemand die nergens zin in heeft. Veel vaker heb ik gezien dat de verkeerde plek iemand lamslaat doordat iemand steeds verder bij zichzelf, zijn unieke kracht vandaan gaat. Dat kan geleidelijk gaan.

Een interessante vraag die je kunt stellen in dit soort situaties is of het patroon overal zichtbaar is of alleen binnen de context waar het gedrag zich voordoet. Als het zich alleen voordoet binnen deze context, maar op andere plekken niet, dan is het vaak een typisch geval van: verkeerde persoon op de verkeerde plek. 

Maar wat doe je dan, als je tot dat inzicht bent gekomen?

Belangrijk is om het niet te lang te laten duren. Dus ga in gesprek en zorg ervoor dat je ziet dat het gaat om een mismatch tussen de natuurlijke competenties en talenten enerzijds en de verkeerde plek in een organisatie anderzijds. Op een andere plek of in een andere organisatie kan iemand namelijk prima tot zijn recht en uit de verf komen.

In het geval van mezelf ben ik toen overgestapt naar een projectmanagersfunctie in dezelfde organisatie. Op dat moment een fijne plek omdat ik daar leerde dat werken aan tijdelijke opdrachten heel goed bij me past.

De moraal van dit verhaal is vooral om mensen niet te veroordelen bij niet-functioneren, maar op onderzoek te gaan naar de reden van het niet-functioneren. Als je je daarin verdiept en een onderzoekende geest hebt, dan ontdek je vaak verrassende dingen.

Ik schreef een e-book over de juiste persoon op de juiste plek. Je kunt het gratis downloaden op mijn website, op deze plek.

× Stel hier je vraag