06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Stel je als directeur of bestuurder lastige gesprekken ook wel eens uit? Maak jij je daar ook wel eens schuldig aan? Dan ben je eigenlijk geen knip voor de neus waard.

Je schuldig maken is een lastige term (of uitspraak). Ik denk dat het onnodig zwaar voelt omdat we al snel de associatie hebben met de last van Jezus Christus of het lijden zoals Boeddha dat aangeeft. In de wereld van het systemisch werken kom je het ook tegen: je schuldig maken heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor besluiten die anderen (of in ieder geval niet iedereen) fijn vindt. Je kunt het ook ‘vuile handen maken’ noemen, maar ook dat is een beladen uitspraak. Zo merk ik dat er veel ‘besmet’ lijkt als het gaat om moeilijke besluiten nemen en die communiceren.

Zelf heb ik er al als bestuurder regelmatig mee te maken. In een 100-jaar oude voetbalclub is uiteraard ook sprake van ingesleten patronen rondom wat je wel en niet behoort te zeggen. Wie laat zich wel gemakkelijk aanspreken en wie roept al bij voorbaat ‘dat verander je toch niet meer’. Maar als we ongewenst gedrag onbesproken laten, dan blijven we het gedrag accepteren. Er verandert niets, nada, nakkes. Je bevordert er zelfs nog het roddel- en-achterklapgehalte mee en dan ben je nog verder van huis.

Dus is het belangrijk om te benoemen wat of hoe je het wilt zien, door een kader mee te geven over gewenst gedrag. Dat kan zoiets simpels zijn als een uitspraak over wat voor voetbalclub je wilt zijn en welke kernwaarden daarbij horen. Dat geeft richting en helderheid. Vervolgens relateer je je besluiten daaraan. ‘Het is niet zo ingewikkeld; wij (mensen) maken het ingewikkeld’, is één van mijn favoriete uitspraken.

Past dat wat je doet bij de kernwaarden en de club die we willen zijn? Past een trainer die geen spelers afstaat aan een ander team de kernwaarde ‘saamhorigheid’ toe? Ik dacht het niet. Als je daar niks van zegt, dan blijft het gedrag voortduren. Bovendien doet het afbreuk aan je geloofwaardigheid als bestuurder op het moment dat je dit onbenoemd laat passeren. Je bent inderdaad geen knip voor de neus waard.

Daarom maak je je handen vuil of maak je je schuldig (hoe je het ook noemt). Gemakkelijk is het niet en de populariteitsprijs win je er ook (in eerste instantie) niet mee. Toch is het heel hard nodig. Sterker nog, ik vind het een taak en verantwoordelijkheid van een bestuurder. Jij bent per slot van rekening degene die als geen ander kijkt naar de koers van je organisatie en hoe je bestaansrecht nu en in de toekomst gegarandeerd is. Daar hoort nu eenmaal bepaald gewenst gedrag bij.

Ik wens je veel succes en vooral telkens opnieuw weer de moed toe om het gesprek aan te gaan! Wil je hierover in gesprek? Weet dan dat ik graag (digitaal) een kopje koffie met je drink tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Je kunt me bereiken op 06-51586147 of via ingrid@innerstrengths.nl.

× Stel hier je vraag