06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Hij komt zuchtend binnen en kijkt me meewarig aan. ‘Ik vraag me toch werkelijk af wat ik verder nog kan doen om haar te laten slagen op die plek. Ik weet het niet meer’.

Ik loop al een poosje mee met mijn klant om een nieuwe toekomstvisie voor het bedrijf te maken. Hij is directeur en doet het visietraject samen met zijn MT-leden. Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om hieraan actief mee te doen. Dat was mij al opgevallen tijdens de sessies.

‘Ik verwacht van een MT-lid toch meer dan zij laat zien. Ik heb veel gedoe in haar team en ik vind ook dat ze onzichtbaar is tijdens het visietraject.’ Hij komt licht wanhopig op me over.

‘Ik heb al zoveel in haar geïnvesteerd, in extra coaching bijvoorbeeld. En ze doet nog een communicatiecursus’.

Als hij zijn verhaal heeft gedaan en het stil wordt, stel ik de vraag of hij twijfelt of ze op de goede plek zit. ‘Ja, eerlijk gezegd begin ik daaraan te twijfelen, maar ik vind het lastig om er mee om te gaan. Ze werkt er nog geen twee jaar, dus ik vind het ook lastig om nu al een oordeel te vellen. Kun je me helpen?’

Dat kan ik inderdaad, ook al heb ik niet meteen een eindoordeel. Ik vraag me ondertussen wel af of ze haar kwaliteiten wel kwijt kan op die plek. Komen de talenten die ze heeft wel overeen met de rol die ze vervult? Als haar talenten een andere zijn dan de functie van MT-lid vraagt, dan zie je vaak kenmerken van disfunctioneren. Dat kan overduidelijk zijn, maar uit zich veel vaker in een sluimerende vorm van minder goed functioneren.

Ik vraag of de natuurlijke talenten van het MT-lid inzichtelijk zijn. Dat geeft al een eerste beeld. ‘Nee, zoiets hebben we nog nooit gedaan’. Ik vertel dat ik werk met de CliftonStrengths, een test die laat zien waar iemand moeiteloos briljant in is. Het omgekeerde laat hij ook zien, namelijk datgene waar iemand hard voor moet werken om er goed in te worden.

‘Ben je er dan? Heb ik dan het lek boven?’ Nee, antwoord ik. Zo simpel is het niet. Het is vervolgens belangrijk om die talenten te vertalen naar de dominante leiderschapsrol. En die leiderschapsrol zegt pas echt iets over de juiste plek voor haar in je organisatie.

‘Het klinkt goed, maar ik zie het nog niet voor me’, zegt hij. ‘Maar fijn als je meekijkt’. De opluchting is zichtbaar. Hij heeft het gevoel er niet meer alleen voor te staan.

Heb je ook te maken met een leidinggevende niet goed uit de verf komt? Dan kan het zomaar zijn dat hij/zij over talenten beschikt die op die plek niet passend zijn. Wil je weten hoe je daarachter komt? Lees dan mijn e-book De juiste persoon op de juiste plek. Je kunt het hier downloaden (https://www.innerstrengths.nl/wp-content/uploads/2022/12/e-book_De-juiste-persoon_De-juiste-plek.pdf ). Je hoeft geen e-mailadres achter te laten om het te kunnen lezen.

× Stel hier je vraag