06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Je bent directeur of bestuurder en hebt te maken met processen die in de uitvoering niet soepel gaan, het eigenaarschap ontbreekt. Dit is een langlopend probleem. Je hebt je MT-leden en medewerkers in groepsverband en individueel aangesproken, tot nu toe zonder resultaat.

Hoe komt het dat je inspanningen niets opleveren? Dat komt omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn; grote kans dat je de verkeerde hebt aangepakt. Het is de kunst om de juiste oorzaak te vinden en aan te pakken.

Een eerste mogelijke oorzaak van gebrek aan eigenaarschap is dat er geen heldere visie en koers is. Het is belangrijk om helder te hebben waar je voor staat, voor wie je werkt en wat je onderscheidend vermogen is. Heb je geen heldere visie of koers dan ben je als een zeilschip zonder zeil: je dobbert maar wat rond. Leidinggevenden en medewerkers spiegelen dit door maar wat te doen en geen eigenaarschap te tonen.

Is dit de oorzaak dan is het nodig dat iedereen weet wat de stip op de horizon is. Helderheid daarover zorgt voor helderheid en transparantie waardoor het gemakkelijker is verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen takenpakket.

Een andere oorzaak van gebrek aan eigenaarschap, is dat er geen erkenning is van de oorsprong. Het is belangrijk dat iedereen weet waarom een organisatie ooit is gestart of opgericht. Is de oorspronkelijke bedoeling of het doel niet meer in beeld, dan kun je te maken krijgen met processen in de uitvoering die niet soepel lopen.

Is dit de oorzaak dan is het nodig om op directie of MT-niveau de oorspronkelijke bedoeling terug te halen en te bespreken. Die erkenning helpt om vervolgens eigenaarschap te kunnen pakken voor datgene wat op dit moment uitgevoerd moet worden.

Een derde oorzaak van gebrek aan eigenaarschap is als er geen sprake is van de juiste persoon op de juiste plek. Dit betekent dat de natuurlijke talenten en kwaliteiten van je leidinggevenden op de verkeerde plek ingezet worden.

Is er geen sprake van de juiste persoon op de juiste plek, dan leidt dat tot gebrek aan eigenaarschap en moeizame processen. Het is nodig inzicht te krijgen in de talenten en kwaliteiten van ieder. Zo krijg je zicht op het waarom van een mismatch en kun je vervolgens in gesprek gaan over de uitkomst. Als iedereen op de juiste plek zit, dan zie je leidinggevenden en medewerkers vol verve hun eigen rol en verantwoordelijkheid pakken.

Een gebrek aan eigenaarschap in je organisatie kan dus het gevolg zijn van minimaal drie verschillende oorzaken. De juiste oorzaak vinden is essentieel, anders zie je geen verandering in de samenwerking. Als dat het geval is, dan heb je waarschijnlijk de verkeerde oorzaak aangepakt. Want als je de verkeerde interventie pleegt, dan blijft de uitvoering stroef gaan.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Wil je weten welke? Ik schreef een e-book over 10 mogelijke oorzaken van gedoe in je organisatie en hoe je ze aan kunt pakken. Je kunt het gratis downloaden op mijn website https://www.innerstrengths.nl/gratis/

× Stel hier je vraag