06–51586147 ingrid@innerstrengths.nl

Je hebt te maken met een leidinggevende die de taken nogal eens uit het oog verliest. Je hoort medewerkers zeggen dat ze in de uitvoering te weinig sturing ervaren en dat er te weinig gekeken wordt naar de resultaten van het werk. Tegelijkertijd is het wel iemand die heel mensgericht is.

Hoe komt het dat die leidinggevende onvoldoende uit de verf komt? Dat komt omdat je te maken hebt met een middenkader manager met een sterk dominante natuurlijke verbindersrol.

Er zijn drie natuurlijke leiderschapsrollen die ieder mens in meerdere of mindere mate in zich heeft: de ondernemer, de verbinder en de manager.

Als een leidinggevende op een middenkader positie alleen verbinderskwaliteiten inzet, dan zie je waarschijnlijk een people manager met louter oog voor de mens. Hij/zij is niet zo zeer bezig met de lange termijn en het ontbreekt vaak aan ‘checks and balances’.

Ook zie of hoor je vaak dat de uitvoering als los zand wordt ervaren. Dat komt omdat hij/zij van nature geen talenten bezit die aansluiten op die taken.

Bij deze leidinggevende zijn dus de andere twee leiderschapsrollen, die van de ondernemer en de manager, van nature niet aanwezig.  

Daarom is het ontdekken en inzichtelijk maken van de natuurlijke leiderschapsrol van een leidinggevende helpend op het moment dat een leidinggevende niet goed uit de verf komt.

In mijn e-book ‘Zit de juiste persoon op de juiste plek?’ lees je meer informatie over de drie verschillende leidderschapsrollen, hoe je herkent of een leidinggevende op de verkeerde plek zit en wat er nodig is om de natuurlijke leiderschapsrol te ontdekken.

Je kunt het e-book hier lezen (e-book_De-juiste-persoon_De-juiste-plek.pdf (innerstrengths.nl)).

× Stel hier je vraag